Kontakt oss

Vi ber om at kontakt skjema eller mail brukes for henvendelser.

Kontakt skjemaet finner du nederst på siden her. Har du vedlegg, så kan du benytte vår mail adresse tonny.roger.hansen@gmail.com
Dette for at all informasjon angående din forespørsel og det vi har avtalt,  da blir lagret i vårt mail system.
Slik er vi sikre på at dine kommentarer, ønsker/ avtaler er lagret. 
tlf: 90857515

E-postadresse: tonny.roger.hansen@gmail.com